โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นโรงเรียนคาทอลิกชายล้วนแห่งแรกของประเทศไทย จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6.โรงเรียนอัสสัมชัญ (อักษรย่อ อสช) หรือรู้จักกันในชื่อ อัสสัมชัญบางรัก หรือ อัสสัมชัญกรุงเทพ เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 ...W H M Q · M Q T ! L L Q · L L Q ...โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เป็นโรงเรียนคาทอลิกชายล้วนแห่งแรกของประเทศไทย จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6.โรงเรียนอัสสัมชัญ 26 ซ.เจริญกรุง 40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ... สมาคมอัสสัมชัญ · สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ · การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร ...มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (อังกฤษ A U) หรือที่เรียกกันติดปากว่า เอแบค (ABAC) จัดอยู่ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล มี 2 วิทยาเขตหลัก วิทยาเขตหัวหมาก ตั้งอยู่ที่ แขวงหัวหมาก ...มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกาและ ประเทศอื่น ๆ และการโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสามารถมุ่งสู่ระดับสูงได้ทุกที่ทั่วโลก ...โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับเตรียมปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งนักเรียนประจำและไป-กลับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ 044-341-789" ...A C • โรงเรียนอัสสัมชัญ, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 43786 · 1102 · 13340 . A C (O...คุณศุลีพร ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ และผู้แทนคณะครู มอบกระเช้า พร้อมเรียนเชิญทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ...